AKARSULAR
 • BÜYÜK MENDERES
  Toplam uzunluğu 529 km. dir. Denizli ili içindeki uzunluğu 194 km.dir. Debisi 44.32m³/sn dir. Dinar ilçesindeki "Su çıkan" dan çıkarak Dinar Ovası'na iner, burada Düden adini alan kaynama suları ile beslenerek Başpınar Ovası boyunca uzanır. Bir kısmı sazlık ve bataklık olan Gökgöl'e ulaşır. Gölün çıkısında bu suya "Homa Suyu" (Akçay) katılır. Çivril'de Işıklı Barajı'ndan çıkarak Çivril, Çal ve baklan Ovaları'nı geçerek, Çal ilçesinin doğusundan kuzeye dönerek Güney ilçesi sınırlarından içeri girer. Baklan Ovası'ndan sonra suyun ilk sokulduğu derince, sarp boğaza "Seyit Boğazı" denir. Çallılar'ın "Dere alanı" dedikleri vadinin uzunluğu 20 km. dir. Burada Büyük Menderes çok dar boğaza girer. Büyük Sarıkaya kısığında 6-7 m. yüksekten şelale yapar. Bekilli'nin elektrik tesisi burada kurulmuştur. Büyük Menderes, Mandek Köyü yakınında Uşak'tan gelen Bağnaz Çayı'nı ,Sarayköy yakınlarında Denizli'den gelen Çürüksü Çayı'nı da alarak Aydın sınırına girer ve Söke ilçesine bağlı Balat Köyü Dipburnu Mevkii'nde Ege Denizi'ne dökülür.
 • BANAZ ÇAYI
  Uzunluğu 170 km. il içi uzunluğu 13 km.dir. Murat Dağı'nın güneyinden doğar. Büyük Menderes'e katılmadan biraz yukarıda 50 m. yükseklikten kuvvetli bir şelale yapar. Güney İçesi?nin elektriği bu su ile sağlanır. Bu çevrede küçük yan sularla bir çok değirmen döndüğünden Güneyli'ler buralara değirmen Deresi de derler. Bu boğazda Çal yönünden Menderes'e açılan Kurudere'ye Cehennem Deresi de denir.
 • ÇÜRÜKSU
  Uzunluğu 101 km., il içi uzunluğu 96 km, debisi 9.26m³/sn' dir. Suyu çok kireçli olduğu için bu adı alır. Araplar çayı, Subaşı Deresi, Sazlıdere ve Karakısık Çayı'nı alarak Hambatkırı kenarından geçer. Kaklık yönünden tekrar boğaza sokulur. Buralarda buna Emir Çayı, aşağılarda Çürüksu denir. Yaz aylarında suları azalır. Kaklık güneyinde Karaçay'ı, sonra Honaz Çayı'nı alır. Denizli'nin 10 km. kadar Güney doğusunda Gökpınar Suyu'nu alır. Korucuk Mevkii'nde suları bir kanalla alınarak Sarayköy'e doğru uzatılmıştır.
 • AKÇAY (BOZDOĞAN ÇAYI)
  Uzunluğu 157 km., il,içi uzunluğu 70 km., debisi 17.37m³/sn.dir. Kaynağını  Bozdağ ve Sandraz Dağları'ndan alır. Kızılcabölük yakınlarından çıkan Yenidere Çayı'nı da içine alarak sularını çoğaltır. Eskere Ovası ve Bozdoğan  Ovası'nı sular. Bozdoğan Ovası, Büyük Menderes Ovası'na açılmadan önce biraz daralır. Burya Donduran Ovası denir. Su buralarda Bozdoğan Çayı adini alır. Üzerinde taşkından koruma, sulama ve elektrik üretimi amacıyla kurulmuş Kemer Barajı bulunur.
 • DALAMAN (GİRENİZ) ÇAYI
  Uzunluğu 201 km, il içi uzunluğu 81km, debisi 17.37m³/sn.dir. Akarsu karstik kaynaklarla beslenir. İlk kuvvetli kaynaklarını Söğüt Gölü ve Dirmil Yaylaları tarafından alınır. Gölhisar Ovası'nda birleşerek Dalaman Çayı'nı oluşturur. Acıpayam Ovası kenarından sonra, suyun içine sokulduğu Gireniz  Boğazı'na girer. Gireniz (Kelekçi) suyunu alır. Muğla-Köyceğiz sınırını geçerek Akdeniz'e dökülür.
 • KÛFİ ÇAYI
  Uzunluğu 97 km, il içi uzunluğu 32 km, debisi 3.34m³/sn.dir. Büyük Menderes'e dökülür. Çivril'in Çapal Köyü'nün 5 km. doğusunda başlar, Işıklı Barajında biter.
 • HAMAM ÇAYI
  Uzunluğu 48 km, il içi uzunluğu 117 km.dir. Güney Aşağı çeşme Köyü'nün 9 km.kuzey doğusunda baslar. Güney Adıgüzeller Köyü'nün 3 km kuzey doğusunda sona erer.
 • GÖKPINAR ÇAYI
  İl içi uzunluğu 38 km, debisi 2.86m³/sn.dir. Tavas'ın 10 km. kuzey doğusundan baslar, Denizli'nin 9 km. kuzeyinde sona erer. Çürüksu' ya dökülür.
 • YENİDERE
  İl içi uzunluğu 70 km, debisi 2.46m³/sn dir. Kale'nin 13 km. Güneydoğusundan baslar. Kale'nin Karakaya Köyü'nün 2 km. batısında Akçay'la birleşir.
 • DERBENT ÇAYI
  İl içi uzunluğu 32 km, debisi 1.00 m³/sn.dir. Buldan'ın 6 km. batısından başlar, Buldan'ın 16 km kuzeyinde Alaşehir Çayı'na dökülür. Bölgenin iklimine bağlı olarak akarsuların debileri Aralık, Ocak,Şubat ve Mart aylarında ortalama debinin 15 katı seviyesine çıkabilir.