Ana Cadde ve Kapıları

                Yaklaşık 1 km. uzunluğundaki kentin önemli ve geniş ana caddesi, kentin bir ucundan diğer ucuna ikiye böler. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan bu caddenin iki tarafında revamlar ve önemli kamu yapıları vardır. Her iki ucunda anıtsal kapılar bulunmaktadır. Bu kapılar ve caddenin büyük bolumu Roma Dönemi'nde inşa edildiğinden Bizans surunun dışında kalmaktadır. Güneyinde MS.V.yüzyıla tarihleşen "güney Bizans Kapısı vardır. En kuzeyde iyi korunmuş, uç gözlü ve iki yanında yuvarlak kuleleri olan kapının frizinde İmparator Domitian'a ithaf edilmiş Latince ve Grekçe yazılmış bir yazıt vardır.

                Bu yazıttan dolayı buna Domitian Kapısı ve ya Roma Kapısı denir. kapının Asya Prokonsulu Wulius Sextus Frontinus tarafından MS. 82-83 yıllarında yaptırıldığı bilinmektedir. Bu nedenle kapıya Frontinus Kapısı da denmektedir. Bu kapıdan güneye inen yolun surla kesiştiği yerde MS.V.yüzyılda tarihleşen "Kuzey Bizans Kapısı" bulunmaktadır.