Apollo Tapınağı

Mevcut tapınak, eski ve dini mağara olarak bilinen Plutonion üzerine kurulmuştur. Yerli halkın en eski dini merkezi olan bu yerde, APOLLON, bölgenin Ana Tanrıçası Kybele ile buluşmuştur. Eski kaynaklar, Ana Tanrıca Kybele rahibinin bu mağaraya indiğini ve zehirli gazdan etkilenmediğini bildirirler. APOLLON Tapınağı'nda üst yapıya ait kalıntılar MS.III.yuzyildan geriye gitmemekle birlikte, temeller Geç Helenistik Doneme kadar uzanmaktadır. Yaklaşık 20 m.m 15 m. boyutundaki bu yapının mimari elemanları büyük ölçüde eksik olduğundan yeterli bilgi vermemektedir. tapınak alanına geniş basamaklarla çıkılır. Pronaos ve cellasi mevcut olan tapınağın önünde duvarla çevrili bir koruma alanı (peribolos'u) vardır.