Baklan İlçesinden Fotoğraflar
 
 
Baklan İlçesinin Tarihçesi
İlçenin kesin kuruluş tarihi bilinmemekle beraber, tahminen 1200 yıllarında Anadolu Selçuklu Devleti zamanında, Horasan Beyleri'nden Abdi Bey, oymağı ile Baklan ovasında ilk yerleşimi kurmuştur. Baklan Arapça'da zahire anlamına geldiğinden ovaya, Baklan denilmiştir. Daha sonra Anadolu Selçuklu Uç Beyleri'nden Hüsamettin Bey (Dede) gelerek buraya yerleşmiştir. Çarpışmalar sonucunda ölen Hüsamettin Bey için bugün hala ayakta duran türbe inşa edilmiştir. Bundan sonra ilçeye Dede'nin adından dolayı Dedeköy denilmiştir.
 
Baklan İlçesinin Coğrafi Yapısı
Beşparmak dağının batı eteğinde kurulmuş olan Baklan'ın doğusunda Dazkırı ilçesi, batısında Çal, kuzeyinde Bekilli ve Çivril, güneyde Bozkurt ilçeleri bulunmaktadır. Denizli iline 60 km uzaklıktadır. 950 m.'lik rakımı ile bölgenin en yüksek yerleşim birimidir. İlçeye bağlı bütün köyler Baklan ovasındadır.
Büyük Menderes akarsuyu ilçe sınırlarından geçmektedir. En büyük ovası Baklan ovası, en yüksek dağı 1307 m yüksekliğindeki Beşparmak dağıdır. İlçe, İç Anadolu yayla ikilimi (kışın soğuk ve yağışlı yazın serin ve kurak) hakimdir.
 
Baklan İlçesinin Ekonomik Yapısı
İlçe merkezi, kasaba ve köylerinde iş ve çalışma hayatı genel olarak tarıma dayalıdır. Sanayi kuruluşu yoktur. Halk genelde kendi arazilerinde çalışmakta, ancak arazinin susuz olması nedeniyle istenilen ürün alınamamaktaydı. Baklan ovasında yapılmakta olan toprak ıslah çalışmaları, sulama kanalı ve kanaletlerin devreye girmesiyle, ilçe ve köylerinde yeni ve bereketli bir dönem başlamaktadır.
Baklan ovasının tamamının sulanmasıyla birlikte, hem Denizli hem de Ege Bölgesi'nin çok büyük tarımsal potansiyelini ekonomik olarak değerlendirme imkanı bulacağı, çeşitli uzmanlarca ifade edilmektedir.