Bozkurt İlçesinden Fotoğraflar
 
 
Bozkurt İlçesinin Tarihçesi
Halk arasında 93 harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Balkanlardan göç eden Türkler tarafından 1876 yılında Hambat ovasında kurulmuştur.
Hambat adı Selçuklularca kurulan Han-Âbât Kervansarayı'ndan gelmektedir. Kurulduğu yıldan 1955 yılına kadar köy statüsünde bulunan Bozkurt, 1955 yılında bucak, 1956 yılında ise belediye olmuştur. 09.05.1990 tarihinde kabul edilen ve 20.05.1990 tarihinde yürürlüğe giren 3644 sayılı kanun ile ilçe olmuştur.
 
Bozkurt İlçesinin Coğrafi Yapısı
Bozkurt ilçesi, Denizli ilinin doğusunda yeralır. Denizli'ye uzaklığı 52 km'dir. İlçenin doğusunda Denizli iline bağlı Çardak ilçesi, batısında Honaz ilçesi güneyinde Acıpayam ilçesi, kuzeyinde Baklan ve Çal ilçeleri ile kuzeydoğusunda Afyon iline bağlı Dazkırı ilçesi ile komşudur. Denizden yüksekliği 866 m'dir. Topraklarının büyük bir bölümü Hambat ovası içindedir. Yüzölçümü 400 km²'dir. İ1çede, Akdeniz ile İç Ege iklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. Genelde yazları sıcak ve kurak, Kışları soğuk ve yağışlı geçer.
 
Bozkurt İlçesinin Ekonomik Yapısı
İlçe halkının çoğu tarım ile uğraşmaktadır. İlçede sulama imkanı olmadığından kuru tarım yapılmaktadir. İlçeye bağlı sadece Cumalı ve Tutluca köylerinde sulama için faaliyetler tamamlanmıştır. Arpa, buğday, kimyon ve tütün başlıca tarım ürünleridir. Bağcılık ise çok az yapılmaktadır.
Sanayi yatırımları olarak; hambez dokuma fabrikası, halı imalat ve turizme yönelik pazarlanması ve 4 adet tekstil ve konfeksiyon atölyeri bulunmaktadır.
Bozkurt orman alanlarının iyileştirilmesi projesi içinde 150 hektar alan devlet tarafından ağaçlandırılmıştır.