Buldan İlçesinden Fotoğraflar 
 
 
 Buldan İlçesinin Tarihçesi
Anadolu Selçuklu Devleti'nin göçmen Oğuz aşiretlerini Anadolu'ya sevk ve iskan ettirme uygulaması sonucu; Menderes akarsuyunu geçen bir kolun bugünkü Buldan yöresine 1215 yıllarında yerleştikleri tahmin edilmektedir. Buldan, 1779' da Aydın iline bağlı bucak, 1807 yıllarında yine Aydın'a bağlı ilçe olmuş, 1883 yılında Denizli sancağına ve Denizli'nin 1923'de il olması nedeni ile de Denizli'ye bağlanmıştır.
 
 Buldan İlçesinin Coğrafi Yapısı
İlçe, Ege Bölgesi'nin iç kısmında yer almakta olup, doğuda Güney ilçesi, batıda Aydın iline bağlı Kuyucak, kuzeyde Manisa iline bağlı Sarıgöl, güneyde ise Sarayköy ile çevrilidir.
Yüzey şekilleri bakımından alçak ovalar ve platolar birbirini tamamlar. Arazinin tamamı denizden yüksektir. Buldan platosu alçalarak Sarayköy taban ovasına ulaşır. İlçenin diğer alanları dağ ve platolarla kaplıdır. İlçe merkezinin rakımı 690 m., yüzölçümü 518 km², ilçenin Denizli il merkezine mesafesi 46 km'dir. İlce sınırları içerisinde Yayla gölü ve sulama amaçlı yaptırılan Derbent Baraj gölü bulunmaktadır.
 
Buldan İlçesinin Ekonomik Yapısı
İlçenin ekonomisini yüzyıllardan beri aile ve atölye tipi dokumacılık oluşturmaktadır. Yöreye özgü desenli, renkli, simli, pamuklu, ipekli giysi ve mefruşatlar büyük bir üne sahiptir. İlçe merkezinde motorlu 3000 adet dokuma tezgahı, 30 adet el tezgahı, 1250 adet işleme makinesi faaliyet göstermektedir. Burada üretilen sanayi değeri yüksek tekstil ürünleri, merkez ilçede çok sayıdaki toptan ve parkende mağazası ile büyük kent tekstil piyasalarında ilgi görmektedir.
İlçe merkezinde dokumacılığın yanı sıra ova köylerde tarım, kırsal köylerde de hayvancılık iş ve çalışma hayatının temelini oluşturmaktadır.