Hamamlar

Büyük Hamam Kompleksi

Bugün masif duvarları ve bazı tonozları ayakta kalabilmiş olan yapının iç mekanlarının mermerle kaplı olduğuna dair izler bulunmaktadır. Hamamın planı diger tipik Roma hamamlari gibidir. Once giriste, büyük avlu, iki yanında büyük holler bulunan kapalı dikdörtgen bir alan ve daha sonraları bulunan esas hamam yapısı yer alır.Havuzlu odalarda geniş ve büyük pencereler vardır.
Bugün avlunun sınırları henüz kesin olarak saptanamamıştır. Palaestra'nin yan kanatlarında, biri güneyde, digeri kuzeyde olan iki büyük hol imparatora ve törenlere ayrılmıştır. Palaestra boyunca uzanan geniş bir salon ise, atletizm ve jimnastik için kullanılmış olmalıdır. Bu yapı kompleksinde, Roma Hamamları'nın da ortak özelliklerinden olan caldarium, tepidarium ve frigidarium'un üstleri tonozlarla örtülüdür. Hamam kompleksinin kalıntıları MS.I.yüzyıla tarihledir. büyük hole bitişik tonozlu kapalı mekanlar günümüzde müze olarak kullanılmaktadır.

 

 

Hamam Bazilika

Kuzey kapısının dışında MS.3.yüzyıl baslarında tarihleşen ikinci bir hamam daha yapılmıştır. Ancak bu yapı Erken Hristiyanlik Dönemi'nde (yaklaşık MS.5.yüzyıl) kiliseye donusturulmustur.
Bu Hamamın üstünün tonozlarla örtülü olduğu, salonlarının mermer kaplı olduğu ve tonoz altlarının stuko ile kaplandığını gösteren izler vardır.