Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün Görevleri

a) Tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerine 5686 sayılı Kanun, 3213 sayılı Kanun ve 2863 sayılı Kanunun ilgili maddeleri kapsamında verilen her türlü görevi yapmak, hak ve yetkileri kullanmak,e yetkileri kullanmak,

b) Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.