Efsaneler

Apollon - Marysyas grubu Eserin orijinali Helenistik Donemde yapılmıştır. Roma Dönemine ait Mars yas repliklerinden de anlaşılacağı gibi, bu iki eserin bir grup olarak yapıldığı buğun kesin olarak saptanmıştır. Kabartmada Marsyas'in karsısında ise bir İskitli diz çokmuş, büyük bir tas üzerinde bıçağını bilemektedir. Bu sırada da basını kaldırıp karsısında duran Marsyas'a bakmaktadır. Bu olaya arkadan Tanrı Apollon izlemektedir.
Mitolojiye göre; Mars yas Tanrı Apollon ile müzik yarışmasına girme cüretini gösterir. Yarışta en iyi müziği Apollon yapmış ve Marsyas'i yenmiştir. Neticede Tanrı Apollon ile müzik yarışmasına girme gibi olumsuz davranışından dolayı Marsyas'in derisi yüzülecektir. Bu görev için bir İskitli bulunur. Eserin orijinali MÖ.3.yüzyılda yapılmıştır. Kabartmanın devamında Apollon'a Marsyas'i yendikten sonra (Delphinios) defne ile iki Nimphe tarafından tacı giydirilir. Apollon elinde zafer palmiyesi tutmakta, şerefe içki içerek olayı ve başarısın kutlamaktadır.

Apollon VE ARTEMIS'IN DOĞUSU

Apollon ve Artemis, Lego ile Zeus'un çocuklarıdır. Bu iki Tanrı daha çok Anadolu kökenli oldukları için Anadolu'da tapınım görmüşlerdir. Apollon ve Artemis, Trupa Savaşları'nda da Anadolu tarafını tutmuşlardır.
Mitolojiye göre Zeus tan gebe kalan Lego, Zeus un karisi Hera'dan korktuğu için Apollon'u Delos Adası'nda doğurur. Yaygın olan mitolojiye göre Lego Artemis'i İzmir yakınlarındaki Klaros'ta doğurmuş ve orada saklamıştır. Onun için Artemis Efes'te bas tanrıca olarak tapınım görmüştür. Apollon’un Libya Bölgesi'nde Patara'da doğduğu ve büyüdüğü daha yaygındır. Kabartmada Lego, Apollon'u doğurmak için yatağa uzanmıştır. Hizmetçiler doğum için yardım etmektedirler. Artemis'in doğumunda ise genç kızlar (Horam) ellerinde lavanta çiçekleri ve afyon kozaları ile kutsal doğum olayını izlemektedirler.

NIOBIDLER EFSANESİ

Niobe Efsanesi Anadolu'ya özgüdür. Niobe babasının kral olduğu Sipylos (Manisa) Dağı yöresinde doğmuştur. Tanrıca Lego ile birlikte büyümüş, onunla arkadaşlık etmiştir. Thebai Kralı Amphion ile evlenmiş altı kız, altı erkek olmak üzere on iki çocuk doğurmuştur.
Efsane, Niobe'nin çok çocuklu olmasından kaynaklanır. Niobe kendisini tanrıca Lego ile bir tutmuş, tanrıçanın iki çocuğu var bede ise bir düzine diye gururlanmıştır. Anneleri Leton'un olaya çok üzüldüğünü gören Apollon ve Artemis Niobe'ye çok kızmışlar, oklarıyla Niobe;nin tüm çocuklarını öldürmüşlerdir. Çocuklarını kaybetmenin üzüntüsüyle Niobe tas kesilmiştir. Efsane, Manisa yöresinde buğun hala yasamaktadır. Burada kadın yüzü seklinde bir kaya vardır ve göz seklindeki iki oyuğundan sular sızmaktadır.

HERAKLES - ANTAIOS MÜCADELESİ

Antaios Denizler Tanrısı Poseidon ve toprak ana Gana'dan dogma bir devdir. Antaios Makedonya'daki Devler Savası'na katılmıştır. Mitolojiye göre Antaios'u yere sermek olanaksızdır. Her yere düştüğünde toprak ana Garia'dan güç alarak doğrulur ve kalkar. HERAKLES bu yüzden Antaios'u tutup sırtlar başka bir ülkeye goturerek oldurur.

HADES'IN PERSEPHONE'YI KAÇIRMASI

Persphone, Zeus ile Demeter'in kızıdır. Mitolojiye göre Persephone bir gün kırlarda çiçek toplarken, aniden toprak yarılır. Arabasıyla çıkan Tanrı Hadep, kızı yakalayıp yeraltına kaçırır. Demeler kızı Persephone'yi her yerde arar ama bulamaz. Sonunda her şeyi gören Güneş Tanrısı Helis, Persephone'nin bulunduğu yeri Demeter'e gösterir.
Yeraltına kaçırılan Persephone yüzünden kıtlıklar başlamış, toprağın bereketi kalmamış, mevsimler hep kıs olmuştur. Persephone Hadep'in kendisine verdiği nar meyvesini yemiş ve buyu ile tanrıya bağlanmıştır. Bu olay üzerine Bas Tanrı Zeus araya girerek yılın yarısı, yani çiçek açma ve meyve zamanlarında yer üstünde Demeter'in yanında kalmasını sağlamıştır. Persephone yılın diğer yarısını ise kocası Hadep'in yanında geçirecektir. Mevsimlerin oluşması ile Hadep'in Persephone'yi kaçırması arasında bu mitoloji ile bağlantı kurulmuştur.