GÖLLER
 • DOĞAL GÖLLER
  • ACIGÖL (ÇARDAK GÖLÜ)
   Tektonik oluşumlu bir göldür. Yüzölçümü 41.34 km²,.dir. Çardak ilçesi ile Afyon-Dazkırı ilçesi arasındadır. Acıgölü Söğüt Dağları'ndan inen sular besler. "Acıtuz Gölü" de denilen gölün rakımı 836m.dir. Burdur Gölü  tarafından, Söğüt dağı diplerinden, bazen kıyının 1-2 m. üstünden acımsı sular çıkar. Bu suların Burdur Gölü'nden geldiği sanılmaktadır. Acıtuz Gölü'nün suları çekilen yerlerinde ince ve bembeyaz tuz örtüsü kalır, bunu hayvanlar yalayarak  tuz ihtiyaçlarını giderirler. Göldeki tuz ile birlikte potasyum, sodyum ve sülfat da vardır. Bu maddeler göl kenarında kurulan işletmeler tarafından değerlendirilmektedir.
  • BEYLERLİ (ÇALTI) GÖLÜ
   Acıgöl'ün 20 km güney batısındadır. Derinliği azdır. En derin yeri 4 m.dir. Yüzölçümü 4.12 km². dir. Denizden yüksekliği 850 m.dir. Gölü, Değirmenderesi ve Başpınar suları besler. Gencalı Koyu göldeki kamış ve sazlıklardan yararlanır. Gölde balık yetişmemekte ancak sülük bulunabilmektedir.
  • KARAGÖL
   Yüzölçümü 0.20 km² olup , denizden yüksekliği 1250 m.dir. Akarsularla beslenen bir krater gölüdür. Bozkurt ilçesinin üstünde Çambası Köyü?nde, çamlar arasında yer alan 3-4 gölden oluşur. suları tatlıdır.
  • SÜLEYMANLI  GÖLÜ
   Yüzölçümü 1.05 km², denizden yüksekliği 1150 m.dir. Buldan ilçesi sınırları içerisindeki Süleymanlı Yaylası'nda ve Sazak Düzlüğü'ndedir. Gölün suları tatlıdır. Çevresi turistik bir kamp yeridir. Kara avcılığı  ve rekreasyon yapılır.
  • IŞIKLI GÖLÜ
   Yüzölçümü 65.87 km², denizden yüksekliği 814 m.ve en derin yeri 8 m.dir. Çivril ilçesindedir. Işıklı Suyu, Kûfi Çayı gibi sularla beslenir. suların kontrol altına alınması için Işıklı barajı yapılmıştır. suları tatlıdır. İçinde tatlı su balığı yaşar. Sularıyla Büyük Menderes'i besler.
  • KARTAL GÖLÜ
   Denizli ili, Beyağaç ilçesi'nin güneyindeki.Çiçekbaba Dağı'nın zirvesinin kuzeye bakan yamacında yer alır. Denizden yüksekliği 1903 m.dir. Kartal Gölü ve Çevresi Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmıştır. Türkiye'nin en yaşlı Karacam ormanı buradadır. Ağaçların yaşları 850 ile 1300 yıl arasında değişmektedir. Kartal Gölü ve "Anıt Orman" civarı,bitki örtüsü yani  flora bakımından çok zengindir.Doğa bilimcilerin ilgi odağıdır.
 • BARAJ GÖLLERİ
  • HİZMETTE OLANLAR
   • ADIGÜZEL BARAJI
    Denizli iline bağlı Güney ilçesinin 16 km doğusunda Büyük menderes Akarsuyu üzerinde kurulmuştur. 1990 yılında hizmete girmiştir. Aşağı Büyük Menderes Projesi içerisinde yer alan Adıgüzel Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Denizli ve Aydın illerindeki sulama alanlarına hizmet sunma yönünden en büyük ve en önemli tesistir. Barajın göl alanı, Denizli ve Uşak il sınırları içerisinde yer almaktadır. Adıgüzel Barajı Türkiye'de isletmeye açılmış olan ve inşa halindeki barajlar içerisinde temelden 9.sırada, dolgu hacmi bakımından 11.sırada ve yıllık enerji üretimi bakımından ise 20.sırada yer alır.
    • Amacı: Sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretim.
    • Barajın tipi: Zonlu kaya dolgu
    • Yüksekliği: 145 m.
    • Kret uzunluğu: 504 m.
    • Gücü: 2.30 mw
    • Göl Yüzeyi: 50040 ha.
    • Üretilen enerji (yıllık): 208.10kw/h.dir.
   • IŞIKLI GÖLÜ BARAJI
    Çivril ilçesi sınırları içerisindedir. 1953 yılında B.Menderes?in önü setlenerek bir su rezarvuarı haline gelmiştir. Baraj  sayesinde gölün çevresindeki ilçe ve köyler, taşkınlardan korunmakta, yaz mevsiminde Nazilli, Aydın, Söke Ovaları'nın sulanmasında göl suları kullanılmaktadır.
  • YAPILMAKTA OLANLAR
   • GÖKPINAR BARAJI
    Denizli ilinin 6 km kuzey doğusunda, Gökpınar Deresi üzerinde inşa edilmektedir.
    • Amacı: Sulama için
    • Yüksekliği: 43 m.
    • Tipi: Zonlu toprak ve kaya dolgu
    • Yağış Alanı: 9.350 km²
    • Kret Kotu: 272 m, H.E.S
    • Proje Düşüşü: 40.50 m.
    • Talvegden Yüksekliği: 78.H.E.S
    • Kurulu Güç: 28.50mw.
   • TAVAS GÖLETİ VE SULAMASI
    Denizli iline bağlı Tavas ilçesinin 8 km. kuzeydoğusundadır.
    • Amacı: Sulama için
    • Tipi: Zonlu toprak dolgu
    • Talveg Yüksekliği: 35 m.
    • Depolama hacmi: 2 hm³.
    • Yağış Alanı: 89 km².
   • YENİDERE BARAJI
    Denizli iline bağlı Tavas ilçesinin 19 km batısında Yenidere Çayı üzerinde inşa edilmektedir.
    • Amacı:Sulama için
    • Talvegden Yüksekliği: 43 m.dir.
    • Tipi: Kil çekirdekli toprak, dolgu
    • Toplam Gol Hacmi: 65 km³
    • Kret Kotu: 885 m.
    • Yağış Alanı: 739 km².

GÖLETLER

 • Tavas: Aydoğdu, Gökçeler. Yahşiler, Kayapınar göletleri
 • Beyağaç: Esen Göleti
 • Çal: Bahadırlar, Kabalar Göleti
 • Çivril: Bozdağ Göleti
 • Denizli Merkez: Gözler Göleti
 • Çardak: Söğüt, Hayriye Göleti
 • Buldan: Boğazçiftlik, Sarımahmutoğlu Göleti
 • Güney: Güney Köyleri Göleti
 • Kale: Karagöl Göleti

SULAMA KANALLARI

Sarayköy, Çürüksü, Pamukkale, Işıklı, Irgıllı, Baklan Ovası Sağ Sahil, Gümüşsu, Sundurga-Sütlaç, Kumavşarı, Kelekçi, Gölcük-Alici, Baklan Ovası Sol Sahil ve Çal Sulaması faaliyette olanlardır.