Güney İlçesinden Fotoğraflar
 
 Güney İlçesinin Tarihçesi
Güney sınırları içerisinde MÖ 2500-2000 yıllarından beri yerleşim olduğu sanılmaktadır. Yazılı kaynaklara göre ilçe sınırları içerisinde Sala adlı büyük bir kentin bulunduğu tahmin edilmekte ancak, kentin yeri kesin olarak tespit edilememekdir. Bugünkü Güney ilçesinin kuzeydoğusunda, ya da Aşağıçeşme Höyüğü çevresinde olma ihtimali yüksektir. Bundan başka ilçe sınırları içerisinde onu aşkın tarihi yerleşim yeri saptanmıştır. Bulunan sikkeler, mimari yapı parçaları, mezarlar, keramikler ilçe tarihi hakkında yüzeysel de olsa belli dönemler için bizi aydınlatmaktadır.
l. Dünya Savaşı sonrasında Yunan işgaline uğramış, 3 Eylül 1922 tarihinde işgalden kurtulmuştur. İlçenin Karaağaçlı Mahallesi'ne yerleşenlerin sayısı zamanla artarak 1865 yılında Güney ilçesi bucak olmuş, önceleri Çal'a bağlı iken daha sonra Buldan'ın ilçe olmasıyla Buldan'a bağlanmıştır. 01.01.1948 yılında da ilçe olmuştur.
 
Güney İlçesinin Coğrafi Yapısı
İlçenin doğusunda Çal, batısında Buldan, kuzeyinde de Uşak-Eşme ve Güney il merkezinin köyleri ile çevrilidir. Rakımı 830, yüzölçümü 534 km2dir. Topraklarının ortasından Menderes akarsuyu geçmektedir. Yer dağlık ve plato niteliğinde kısmi olarak ormanlarla kaplıdır.
 
Güney İlçesinin Ekonomik Yapısı
İlçenin ekonomisi tarıma dayalıdır. Tütün, arpa, buğday, bağcılık bunların yanı sıra antep- fıstığı üretimi yapılmaktadır. İlçede modern usullerle üretim yapan, ürünlerin bir kısmını yurtdışına ihraç eden, özel bir şahsa ait şarap fabrikası da vardır. Modern hayvancılığı geliştirme çalışmaları da sürmektedir.
İlçenin 16 km doğusunda Büyük Menderes Akarsuyu üzerinde bulunan Adıgüzel Barajı ile Cindere  Hidroelektrik santrali inşaatı tamamlanmış ve şu anda elektrik üretimi yapılmaktadır. Adıgüzel Barajı, Türkiye'de işletmeye açılmış olan ve inşa halindeki barajlar içerisinde, yükseklik olarak (temelden) 9. sırada, dolgu hacmi bakımından ll.sırada, yıllık enerji üretimi bakımından 20. sırada yer almaktadır. Adıgüzel Barajı, Denizli ve Aydın illerindeki sulama alanlarına hizmet sunma yönünden, en büyük ve en önemli kilit tesistir. İlçenin 5 km güneybatısında da Büyük Menderes akarsuyu üzerinde 1997 yılında inşaatına başlanan Cindere Barajı ve hidroelektrik santralinin yapımı 2009 yılında tamamlanmıştır. Cindere Barajından sulama ve kademe barajı olarak enerji üretilecektir. İlçenin güneyinde 5 km uzaklıkta Güney Şelâlesi bulunmaktadır.