Kale İlçesinden Fotoğraflar
 
 
 Kale İlçesinin Tarihçesi
Kale, günümüzde "Eski Kale" adıyla anılan dört tarafı sarp, üst yüzeyi düz sayılabilecek kayalıkların üzerinde kurulmuş iken, 1959 yılında bugünkü yerleşim alanına taşınmış ve aynı yıl ilçe olmuştur. Eski Kale, antik kaynaklarda Tabae olarak bilinmekle beraber, antik sikkelere ve halen satıh üzerinde görülen kalıntılara göre Tabae kenti, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini de yaşamış eski ve önemli bir yerleşimdir.
 
Kale İlçesinin Coğrafi Yapısı
Kale Denizli-Muğla karayolu üzerindedir. Denizli il merkezine 75 km, Muğla il merkezine 79 km uzaklıktadır. Kale ilçesinin kuzeydoğusunda Tavas, kuzeybatısında Aydın ili, güneyinde Beyağaç, güneybatısında Muğla ili ile çevrilidir. Arazi genel olarak engebeli ve dağlıktır. Denizden yüksekliği 450-1500 m arasındadır. Yüzölçümü 533 km²'dir. İlçe coğrafi olarak Ege Bölgesi'nin İç Ege bölümünde, Akdeniz Bölgesine geçiş kısmında bulunmaktadır. Bu nedenle Akdeniz ikliminin İç Ege özellikleri görülmektedir. Doğal bitki örtüsü maki ve çam ormanlarından oluşmaktadır.
 
Kale İlçesinin Ekonomik Yapısı
İlçede önceleri gelir kaynağı olarak dokumacılık önde gelirken, son yıllarda dokumacılık yerine tarım ürünleri olan tütün, meyve, sebze bunların yanı sıra orman işçiliği ve hayvancılı- ğa bırakmıştır. İlçede Kurbağlık, Çakırbağ, Ortaköy, Demirciler, Alanyurt, Özlüce ve Yenidere köylerinde linyit kömürü çıkarılmaktadır. Bu kömürler 3500 ila 6200 kalorilidir.
İlçede 4 adet Orman Köyleri Kalkındırma Kooperatifi, 2 adet Tarım Kredi Kooperatifi, 1 adet Esnaf ve sanatkârlar Kooperatifi, 1 adet Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi ile;  Kale-Davas Dayanışma ve Kalkınma Vakfı adıyla bir vakıf bulunmaktadır.