Kilise ve Nekropol

Kiliseler

Kent merkezinde VIK.yüzyıla ait bir katedral, "Direkli Kilise" ile iki kilise daha vardır. Ayrıca MS.VIK.yuzyil basında Büyük Hamam Kompleksi'nin merkezi holü kiliseye donusturulmustur. Kuzey bölgesinde de küçük şapeller mevcuttur.

Nekropol

Kent surlarının ve ova dışındaki tüm yönlerde NEKROPOL alanları bulunmaktadır. Bunlar yoğunlukta Tripolim-Sardes'e giden kuzey yolunun ve Laodikeia-Clossai'ye giden giden güney yolunun iki tarafından yer alır.
Mezarlarda kireç tası ve mermer kullanılmıştır. Mermer kullanımı, daha çok lahit tiplerinde görülür. Kuzey nekropolu; Geç Helenistik Donemden erken Hristiyanlik Dönemi'ne kadar karakteristik lahitleri, mezar tiplerini ve mezar anıtlarını bir arada içerir. Kentte görülen mezarlar, lahit, tumulus ve ev tipi mezarlardır. Konut mimarisini anımsatan mezar yapıları nekropolun en önemli elemanlarıdır.

Kentin ilk oluşumundan imparatorluk devrine kadar, mezarlar genellikle "tumulus mezar" tipinde yapılmıştır. Bu tip, Anadolu'da ve Trakya'da çok izlenen bir mezar tipidir. Bu mezarlarda dairesel bir alt yapı üzerine konik ve toprakla örtülü içte beşik tonozlu bir üst yapı yer almaktadır. İçte 3 yönde dikdörtgen şekiller vardır. MS. I.yüzyılda en çok inşa edilen mezar tipi alınlıklı "aedicula"dir. Bunların bazılarında, lahit odası olarak kullanılan bir alt yapı bulunmaktadır. MS. 2 ve 3.yüzyılda, doğu ülkelerinde görülen, olunun kahramanlaştırılması düşüncesine uygun olarak, lahitim bir kaide üzerinde yer alması yaygınlaşmıştır. Ayni gömü biçimi, başka mimari çözümleri de getirmektedir. Altında masif bir kaide olan lahitler basamaklı masif kaideli lahitler, on kısmında kaidenin genişlediği lahitler, çevresinde kolonların yer aldığı, beşik tonozla örtülü, onu acık "aedicula"li, bu prototipin diger örnekleridir. Konut mimarisini anımsatan, mezar yapıları nekropolun en önemli elemanlarıdır. Bu tip bazı örneklerde birden fazla mekan içerir ve cephede pencere benzeri açıklıklar yer alır.