30.03.2014 – 05.07.2019 TARİHİ İTİBARİ İLE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA AİT KATKI PAYI HESABIN DURUMU VE KULLANICILARINA GÖRE DAĞILIMI
 
TOPLAM TAHSİLATIN
%'LİK ORANLARI
TOPLAM TAHSİLATIN
% 'LİK TUTARLARI  (₺)
HARCAMASI YAPILAN
VE BLOKE EDİLEN  (₺)
KALAN (₺)
VALİLİK PAYI  % 30 11.789.166,70 11.208.069,81 581.096,89
BELEDİYE PAYI % 50 19.648.611,17 19.648.611,16 0,00
BAKANLIK PAYI % 20 1.282.177,11 -------- --------
KATKI PAYI HESABINDA
KALAN TUTAR  
32.719.954,98 30.856.680,97 581.096,89
 
2019 (MAYIS) DÖNEMİ KATKI PAYI AKTARILMASI UYGUN GÖRÜLEN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI
 
Babadağ 1671 parseldeki Evin Restorasyon Uygulama İşi için % 45  oranında 459.951,05 TL. (KDV Dahil) katkı payı bloke edilmiştir.
 
Tavas İlçesi Sarıabat Merkez Caminin Restorasyon Uygulaması İşi için % 20 oranında 135.453,93 TL. (KDV Dahil) katkı payı bloke edilmiştir.
 
Denizli İli, Buldan İlçesi, Çarşı Mahallesi, Fetçiler Sokağı Cephe Yenileme ve Sokak Sağlıklaştırması Restorasyon Uygulama İşi için % 45 oranında 1.227.733,32 TL.(KDV Dahil) katkı payı bloke edilmiştir.
 
Güney Hükümet Konağı ve Lojman Binaları Rest. İkmal İnşaatı İşi için % 95 oranında 1.829.472,00 TL. (KDV Dahil) katkı payı bloke edilmiştir.
 
Çivril Bayat Camiisi Güçlendirme, Rölöve, restitüsyon ve restorasyon projenin ve çevre düzenlenmesi Peyzaj Projeleri hazırlanması hizmet alımı işi için % 95 oranında 63.270,00 TL. (KDV Muaf) katkı payı bloke edilmiştir.
 
Çivril Işıklı Çarşı Camisi Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Proje, İhale Dosyası Hazırlanması Hizmet Alımı İşi için % 95 oranında 109.368,75 TL. (KDV Muaf) katkı payı bloke edilmiştir.
 
Tripolis Onur Anıtı Restorasyon Projesi Uygulama işi için, % 100 oranında 393.760,72 TL. (KDV Dahil) katkı payı bloke edilmiştir.
 
Menteşe Mahallesi Cami Restorasyon Uygulama İşi için, % 100 oranında 252.743,04 TL. (KDV Dahil) katkı payı bloke edilmiştir.
 
Buldan İlçesi, Dörteylül Mahallesi,82 Ada, 53 Parsel Tescilli Evliyazadeler Konağı Tadilat ve Tamirat Uygulama İşi işi için, % 100 oranında 137.127,85 TL. (KDV Dahil) katkı payı bloke edilmiştir.