OVALARI
 • ÇÜRÜKSÜ VE DENİZLİ OVASI
  Çömleksaz Köyü'nden başlayan ova, Pamukkale'nin altından, Büyük Menderes (Sarayköy) Ovası'na karışır. Ovayı Çürüksü sular. Yüzölçümü 150  km²,, denizden yükseltisi 100 m. ile 600 m. arasında değişir. Sulu tarım yapılmaktadır. Pamuk, buğday, mısır yetiştirilir.
 • BÜYÜK MENDERES VE SARAYKÖY OVASI
  Doğudan Honaz  Dağı, Kuzey ve kuzey doğudan Çökelez Dağı, kuzeybatıdan Sazak Dağı, güney ve güney batıdan Babadağ ile çevrilidir. il merkezini doğu, kuzey ve batıdan yarım daire gibi kuşatarak Buldan ilçesine kadar devam eder. Ovayı  Büyük Menderes Akarsuyu sulamaktadır. Yüzölçümü 200 km², denizden yükseltisi 70-500 m arasında değişir. Sulu tarım yapılmaktadır. Pamuk, buğday, mısır yetiştirilir.
 • YÜKSEK OVALAR TAVAS OVASI
  Kuzeyde Babadağ, güneyde Alamam Boğazı bağlantısı ile Barca Ovası ve  Bozdağ, doğuda Kızılhisar Dağları ve Sarıova bağlantısı, batıda Karacasu Ovası ile arasında uzanan yükseltiler ile çevrilidir. Ovanın kuzeydoğu ucunda Tavas, güney batı ucunda Kale ilçeleri yer alır.Yüzölçümü 300 km²,.dir. Deniz seviyesinden yüksekliği 950m. dir. Ovanın oluşumunda karstik olaylar önem taşır. Doğu kısmında 1000 m.den yüksek karstik yüksek ova olan, üzerinde yazın kuruyan bir küçük golün de yer aldığı yüzölçümü az, yayla karak -terli Kızılca Ovası yer alır. Tavas Ovası'nda birkaç küçük çay ve dere dışında akarsu yoktur. Kısmen yeraltı suyundan faydanılmaktadır. Genel anlamda kıraçtır. Buğday, tütün ve nohut yaygın olarak üretilen tarım ürünlerindendir.
 • KAKLIK OVASI
  Honaz Dağı'nın kuzeyinden, doğuya doğru uzanır. Yüzölçümü 60 km², denizden yüksekliği 600 m.dir. Sulu tarım yapılmaktadır. Pamuk ve buğday en çok yetiştirilen ürünlerdir.
 • HAMBAT OVASI
  Acıgöl'ün batısındadır. Kuzeyden maymun Dağı, güneyden Söğüt Dağları ile çevrilidir. En çok buğday yetiştirilir.
 • ACIPAYAM OVASI
  Tavas Ovası'nın doğusunda, Serinhisar ilçesi ve Kızılhisar dağları bitiminde, kuzeyden güneye doğru uzanan, yüzölçümü 443 km², denizden yüksekliği 850 m. olan karstik oluşumlu ve 1950'li yıllarda bile var olan bataklıklar kurutularak toprak kazanılan, dar bir alanı Dalaman Çayı ile sulanabilen, kıraç özelliği ile dikkati çeken, buğday, tütün ve nohut gibi kurakçıl ürünlerin çokça yetiştirildiği bir ovadır.
 • ÇİVRİL VE BAKLAN OVALARI
  Kuzeyde Yorga, güneyinde Bozdağ ve Beşparmak Dağları, doğusunda Akdağ, batısında Çökelez Dağı ile çevrilidir. Çivril ve Baklan Ovaları'nı Büyük Menderes Akarsuyu sular. Yüzölçümü 920 km²,dir. Denizden yüksekliği 850 m.dir. Buğday, nohut yetiştirilir,bağcılık ve meyvecilik yapılır .