Su kanalları ve Nympaeumlar

Çevredeki tepelere inşa edilmiş kanallardan oluşan iki aquadukt kente içme suyunu sağlamaktadır. Bunlardan biri kuzeyde Pamukkale ve Karahayit arasında, digeri doğuda Guzelpinar yönündedir. Buğun halen üstlerini kapatan tas plakalar görülebilmektedir. Bu kanallar kentin doğusundaki tepenin üstünde inşa edilmiş bir filtre odasında birleşmektedir. Buradan çıkan su pismiş toprak künkler ile kent sokaklarına oradan da daha küçük çaplı künklerle evlere ulaşmaktadır. Zengin su kaynaklarından faydalanılarak, Hierapolis'de anıtsal şutun cepheli ve havuzlu büyük Nymphaeumlar (kent çeşmeleri) yapılmıştır. Hierapolis'te 3 Nymphaeum izlenebilmektedir. Nymphaeum'larin en büyüğü, kent girişinde ve kervanlar için inşa edilmiştir. MS. 4.yüzyıl sonunda çeşme, surların bir parçası olmuş ve Bizans kapısı eklenmiştir. Çeşmenin Severius'lar Dönemi'ne ait zengin dekoratif unsurları halen izlenebilmektedir. Kent merkezindeki küçük Nymphaeum henüz yeterince araştırılmamıştır. Daha geç bir devirden ve oldukça iyi korunmuş olan uçuncu Nymphaeum, Apollon Tapınağı Peribolos'u içinde yer alır. Devşirme malzeme kullanımının yoğun olduğu, gösterişli süslemeleri olan bu çeşme MS.3.yüzyıl sonu veya 4.yüzyıl basına tarihleşmektedir. ABİDEVİ çeşme-NYMPHEUM MS.İV.yuzyilda inşa edilmiştir. Cephesi güney yönüne bakmakta ve yarim ay seklinde bir plana sahiptir. büyük blok taslardan yapılan yapının iç duvarlarından yuvarlak ve köseli nişler bulunmaktadır. Dört merdivenli bir basamakla yukarıya çıkılmaktadır. Orta kesim dikdörtgen seklinde olup, çevresi moloz ve büyük taslarla çevrilidir. Bu kısımda yapının üst kısmına ait üzerinde mitolojik sahnelere bulunan, akroterli küçük alınlıklar, kornişler ve süsleme elemanları vardır. yapının cephesi bati tarafındadır. üst yapıda Bizanslılar tarafından onarılırken, değişik ve Devşirme malzeme kullanılmıştır. anıtsal bir yapıya sahip Nympheum'un orijinal durumuna göre restore edilmesi gerekmektedir. üst yapıların büyük bir kısmi yıkılmıştır.