SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇECEKLER  SINAV SONUÇ LİSTESİ
 
696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından sürekli işçi kadrolarına geçeceklerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, amacıyla 01/01/2018 tarih ve 30288  sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tebliğin 13 maddesi gereğince 20.03.2018 tarihinde yapılan yazılı sınav sonrası Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda;
Sınav sonuçları aşağıdaki belirtildiği üzere tespit edilmiştir. 20.03.2018
 
 
Adı Soyadı
SONUÇ
1
Emine SARICA
BAŞARILI
2
Zeynep ARAPOĞLU
BAŞARILI
3
Mehmet Ali ARAPOĞLU
BAŞARILI
4
Ufuk KESGE
BAŞARILI
5
Sibel TOYDEMİR
BAŞARILI
6
Soner KARABAŞ
BAŞARILI
7
Kadriye YİTİK
BAŞARILI
8
Fatma ZEYBEK
BAŞARILI
9
Sevgi KAÇMAZ
BAŞARILI
10
Nevin KUZU
BAŞARILI
11
Orhan SELVİTOPU
BAŞARILI
12
Ayşe ALSANCAK
BAŞARILI
13
Fatma AFACAN
BAŞARILI
14
Gülperi SANLI
BAŞARILI
15
Şerife KÖPRÜ
BAŞARILI
16
Keziban DEMİRDAŞ
BAŞARILI
 
Sınav sonuçlarına 4 gün içinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Söz konusu itiraz Sınav Kuruluna yapılacaktır.