Sürekli İşçi  Kadrosuna Geçmek İçin Sınava Girmeye Hak Kazanan Personel
 
Sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere belirlenen süre içersin de başvuruda bulunan ve sınava girme hakkı kazanan yukarıdaki kişiler Tespit Komisyonumuzca alınan karara karşı ilan tarihinden itibaren 3 gün içerisinde gerekçesi de belirtilmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabileceklerdir.
 
Sürekli İşçi  Kadrosuna Geçmek İçin Sınava Girmeye Hak Kazanan Personel Listesi İçin Tıklayınız.