Tiyatro

                Grek tiyatrosu tipinde yamaca yaşlanmış 300 ayak (91 m.) tüm cephesiyle birlikte korunabilen büyük bir yapıdır. Insaasina MS 60 yılında olan büyük depremin ardından Flaviuslar Dönemi'nde MS 62 yılında başlanmıştır. Hadrian Dönemi'nde (MS 117-138) inşa halindedir. Yapı Sever uslar Dönemi'nde MS 206 yılında tamamlanmıştır. Cavea'da 50 oturma sırası bulunur ve 8 merdivenle 7 bolüme ayrılmıştır. Cavea'nin tam ortasından gecen Diozoma'ya her iki yandan tonozlu birer geçit ile (vomitoryum) girilir. Cavea'nin ortasında yer alan krallık locası ve orkestrayı çevreleyen 6 ayak (3.66 m.) yüksekliğindeki sahne on duvarında 5 kapı ve 6 Nis bulunmakta, bunların önünde 10 adet şutun yer almaktadır. Mermer sütunların üzerleri istiridye kabuğu seklinde motiflerle dekore edilmiştir. Sahnenin gerisinde arka duvarı süsleyen üst üste sıralanmış 3 şutun dizisinden, alttakiler sekizgen kaideler üzerinde yükselir ve yivsizdir. sütunların arası heykellerle süslenmiş olup, burada yapılan kazılar sırasında bol miktarda heykel bulunmuştur. Bu sütunların arkasında katli plakalardan oluşan kabartmalı frizler yer alır.

                İlk olarak Anadolu'ya böyle kabartmalı frizlerin yapılması Libya Bölgesi'nde MÖ.5.yüzyılda Gölbaşı Nere idler ve Harpa anıtları ile başlamış, gelişerek MÖ. 4.yüzyılda Mauseleum mezar anıtı ve MÖ.3. yüzyılda Bergama Zeus Altları, Pirene Athena Polis Tapınağı Altları, Magnesia Artemis Tapınağı Altlarıyla devam etmiştir. Tiyatroda yer alan kabartmalı frizlerde; Apollon ve Artemis'in doğusu ve dini ayin sahneleri, Dianysos, Satar ve Menad'lardan oluşan eğlence sahneleri, Mars yas ve Apollon arasında gecen müzik yarışması tanrılar ve devler arasındaki (Giganthomachi) savaşlar, Yeraltı Tanrısı Hedes'in tanrıca Persephone'yi yeraltınakaçırması gibi mitolojik konular ile Hierapolis kenti için yapılan sportif yarış sahneleri, nihayet arsitravin kral kapısı üstünde İmparator Septimus Severus'un taç giyme merasimi tasvir edilmiştir. Kabartmalar, stillerinden de anlaşılacağı üzere değişik dönemlerde farklı ustalar tarafından yapılmıştır. Özellikle mitolojik konuların islendiği sahnelerde Helenistik Donem heykel sanatının etkilerini, kalabalık, hareketli ve canlı figürlerde görmek mümkündür. Bu figürlerde Bergama sanat ekolunun (Zeus Altları Kabartmaları) bariz etkileri görülmektedir. Zaten şehir adini da Bergama'nın efsanevi kurucusu Telephos'un esi Hiera'dan almıştır. Sahne binasının kabartmalı frizlerle süslenmes

i acısından tiyatro, Perde, Side ve Nyssa tiyatroları ile büyük bir benzerlik gösterir.